471.3. Šviesos atspindys ir veidrodžiai

Parašykite teisingą atsakymą

Ar išgaubtas veidrodis sugeria šviesos spindulius?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Šviesos atspindys ir veidrodžiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  2. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  3. Fizika:
  4. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  5. Geometrija:
  6. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  7. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  8. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  9. Fizika: Garso savybės
  10. Algebra: Trupmenos