471.3. Šviesos atspindys ir veidrodžiai

Parašykite teisingą atsakymą

Ar išgaubtas veidrodis sugeria šviesos spindulius?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Šviesos atspindys ir veidrodžiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  2. Algebra: Racionali išraiška
  3. Fizika: Garso sklidimas.
  4. Fizika:
  5. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Fizika:
  8. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  9. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  10. Fizika: Judėjimo rūšys.