2237.3. Kvadratinių lygčių sprendimas

Pasirinkite atsakymą.

Duota kvadratinė lygtis 20x^2-9x+1=0. Kokia kvadratinės lygties diskriminanto reikšmė? Ar ji teigiama ar neigiama?

Parašykite atsakymą.

Diskriminantas yra

Kokios lygties šaknys? Pirmiau rašykite didžiausią šaknį.
x_1=
x_2=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
8 klasės kurso kartojimas
Potemė
Kvadratinių lygčių sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  2. Algebra: Nelygybių sistemos
  3. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
  4. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  5. Fizika: Saulės sistema
  6. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  7. Algebra: Varijacinė eilutė
  8. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
  9. Algebra: Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)
  10. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.