2466.3. Stačiakampis ir jo savybės

Pasirinkite atsakymą.

Visos lygiagretainio savybės tinka ir stačiakampiui?
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Stačiakampis ir jo savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  2. Geometrija:
  3. Fizika: Garso savybės.
  4. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  5. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  6. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)
  7. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  8. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  9. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  10. Fizika: