2466.3. Stačiakampis ir jo savybės

Pasirinkite atsakymą.

Visos lygiagretainio savybės tinka ir stačiakampiui?
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Stačiakampis ir jo savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)
  2. Fizika:
  3. Fizika: Medžiagos būsenos
  4. Fizika:
  5. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  6. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  7. Algebra: Racionali išraiška
  8. Algebra: ax² + bx = 0
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Algebra: Funkcija