1993.3. Nepilnos kvadratinės lygtys

Įrašykite reikiamą skaičių.

Jei c=0; b=0, tai kvadratinės lygties ax^2=0 abi šaknys yra .
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Nepilnos kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  3. Algebra: Realieji skaičiai
  4. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  5. Algebra: Proporcijos, procentai
  6. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  7. Fizika:
  8. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  9. Fizika: Judėjimo rūšys.
  10. Fizika: Judėjimo grafikas..