219.3. Tapatybės

Pasirinkite atsakymą.

Kuri išraiška yra tapati \frac{2+5\times 6}{8} ?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcija y = x²
 2. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 3. Algebra: Vienanariai
 4. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 5. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 6. Algebra: Panašūs vienanariai
 7. Algebra:
 8. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 9. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 10. Algebra: Taško koordinatės
 11. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 12. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 13. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 14. Algebra: Skirtingi vienanariai
 15. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 16. Algebra: Dydžių priklausomybė
 17. Algebra: Vienanariai
 18. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 19. Algebra: Vienodi vienanariai
 20. Algebra: Tapatybės
 21. Algebra: Dydžių priklausomybė
 22. Algebra: Funkcija
 23. Algebra: Trinariai
 24. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 25. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 26. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 27. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 28. Algebra:
 29. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 30. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 31. Algebra: Vienanariai
 32. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 33. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 34. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 35. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 36. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 37. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 38. Algebra: Priešingi daugianariai
 39. Algebra: Funkcija y = x²
 40. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 41. Algebra: Dvinariai
 42. Algebra: Dvinariai