219.3. Tapatybės

Pasirinkite atsakymą.

Kuri išraiška yra tapati \frac{2+5\times 6}{8} ?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  4. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  5. Algebra: Funkcija y = x²
  6. Algebra: Vienanariai
  7. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  8. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  9. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  10. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.