219.3. Tapatybės

Pasirinkite atsakymą.

Kuri išraiška yra tapati \frac{2+5\times 6}{8} ?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 2. Algebra: Taško koordinatės
 3. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 4. Algebra: Tapatybės
 5. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 6. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 7. Algebra: Funkcija y = x²
 8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 10. Algebra: Dydžių priklausomybė
 11. Algebra: Funkcija y = x²
 12. Algebra:
 13. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 14. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 15. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 16. Algebra:
 17. Algebra: Funkcija
 18. Algebra: Vienodi vienanariai
 19. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 20. Algebra: Vienanariai
 21. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 22. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 23. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 24. Algebra: Vienanariai
 25. Algebra: Panašūs vienanariai
 26. Algebra: Vienanariai
 27. Algebra: Dvinariai
 28. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 29. Algebra: Priešingi daugianariai
 30. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 31. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 32. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 33. Algebra: Dydžių priklausomybė
 34. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 35. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 36. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 37. Algebra: Trinariai
 38. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 39. Algebra: Skirtingi vienanariai
 40. Algebra: Dvinariai
 41. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 42. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė