2950.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teingą atsakymą

Petras atsistūmė nuo Jono 100 N jėga. Kokia jėga Jonas veikia Petrą, jeigu Jonas sveria 40 kg, o Petras - 60 kg?
N
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  2. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  3. Algebra: Trupmenos išraiška
  4. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  5. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  6. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  7. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  8. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  9. Chemija:
  10. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas