2950.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teingą atsakymą

Petras atsistūmė nuo Jono 100 N jėga. Kokia jėga Jonas veikia Petrą, jeigu Jonas sveria 40 kg, o Petras - 60 kg?
N
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  2. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  3. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  6. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  7. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  8. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.