2950.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teingą atsakymą

Petras atsistūmė nuo Jono 100 N jėga. Kokia jėga Jonas veikia Petrą, jeigu Jonas sveria 40 kg, o Petras - 60 kg?
N
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  2. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  5. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  6. Algebra: ax² + bx = 0
  7. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  8. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  9. Fizika: Garso pasekmės.
  10. Algebra: Iracionalieji skaičiai