2950.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teingą atsakymą

Petras atsistūmė nuo Jono 100 N jėga. Kokia jėga Jonas veikia Petrą, jeigu Jonas sveria 40 kg, o Petras - 60 kg?
N
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  2. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  3. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  4. Fizika: Šviesos spektras.
  5. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  6. Fizika:
  7. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  8. Algebra: ax² + c = 0
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  10. Geometrija: Rombas ir jo savybės