343.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Užrašykite formulę.

Natrio vandenilio karbonato formulė .
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  2. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  3. Fizika:
  4. Algebra: Diskriminantas
  5. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  6. Algebra: Realieji skaičiai
  7. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  8. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis