2722.3. Panašūs vienanariai

Parašykite atsakymą.

Parašykite, kurie vienanariai yra panašūs vienanariui 24h^8 x^8.

Šio vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 2. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 3. Algebra: Skaičių lygtys
 4. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 5. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 6. Algebra: Funkcija
 7. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 8. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 9. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 10. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 11. Algebra: Vienanariai
 12. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 13. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 14. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 15. Algebra: Ordinatės ašis
 16. Algebra:
 17. Algebra: Taško koordinatės
 18. Algebra: Trinariai
 19. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 20. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 21. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 22. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 23. Algebra:
 24. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 25. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 26. Algebra: Panašūs vienanariai
 27. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 28. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 29. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 30. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 31. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 32. Algebra: Trinariai
 33. Algebra:
 34. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 35. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 36. Algebra: Panašūs vienanariai
 37. Algebra: Funkcija y = x²
 38. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 39. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 40. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 41. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 42. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė