1741.3. Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Tiesės a ir b yra lygiagrečios. Apskaičiuokite V kampą, kai kampas VI yra 108°.


°
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagrečios plokštumos
Potemė
Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 2. Algebra: Procentai ir proporcijos
 3. Algebra: Vienanario koeficientas
 4. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 5. Algebra: Skaičių lygtys.
 6. Algebra: Priešingi daugianariai
 7. Algebra: Abcisės ašis
 8. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 10. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 11. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 12. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 13. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 14. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 15. Algebra: Vienodi vienanariai
 16. Algebra:
 17. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 18. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 19. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 20. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 21. Algebra:
 22. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 23. Algebra: Tiesinė funkcija
 24. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 25. Algebra:
 26. Algebra: Lygčių savybės
 27. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 28. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 29. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 30. Algebra: Lygčių savybės
 31. Algebra: Dydžių priklausomybė
 32. Algebra: Skaičių lygtys
 33. Algebra: Taško koordinatės
 34. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 35. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 36. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 37. Algebra: Tapatybės
 38. Algebra: Vienodi vienanariai
 39. Algebra: Skaičiaus modulis
 40. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 41. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 42. Algebra: Tapatybės