2771.3. Elektros sauga.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ainaras abiem rankomis įsikibęs į plieninį strypą kybo kelių metrų aukštyje. Po pusės minutės per strypą tekės 600V kintamoji srovė. Kitas horizontalus strypas yra už kelių metrų. Ar Ainarą trenks elektros srovė?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Elektros srovė.
Potemė
Elektros sauga.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  2. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
  3. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  4. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  5. Algebra: Aritmetinė progresija
  6. Algebra: Tikimybės
  7. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
  8. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  9. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  10. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime