2771.3. Elektros sauga.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ainaras abiem rankomis įsikibęs į plieninį strypą kybo kelių metrų aukštyje. Po pusės minutės per strypą tekės 600V kintamoji srovė. Kitas horizontalus strypas yra už kelių metrų. Ar Ainarą trenks elektros srovė?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Elektros srovė.
Potemė
Elektros sauga.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  2. Algebra: Bendri elementai
  3. Chemija:
  4. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  5. Algebra: Tikimybės
  6. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  7. Algebra: Tikimybės
  8. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  9. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  10. Chemija: Skaičiavimo uždaviniai iš cheminės reakcijos lygties.