1899.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Parašykite atsakymą.

Grafikas kerta y=-\frac{1}{6}x+18 O_x ašį taške A ir O_y ašį taške B. Užrašykite kirtimo taško koordinates.
A=(∆;∇)
B=(∆;∇)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesinė funkcija
 2. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 3. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 4. Algebra: Skaičių lygtys
 5. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 6. Algebra: Tapatybės
 7. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 8. Algebra: Dydžių priklausomybė
 9. Algebra:
 10. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 11. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 12. Algebra: Procentai ir proporcijos
 13. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 14. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 15. Algebra: Abcisės ašis
 16. Algebra: Skaičių lygtys.
 17. Algebra: Lygčių savybės
 18. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 19. Algebra: Priešingi daugianariai
 20. Algebra: Taško koordinatės
 21. Algebra: Vienodi vienanariai
 22. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 23. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 24. Algebra: Tapatybės
 25. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 26. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 27. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 28. Algebra:
 29. Algebra:
 30. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 31. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 32. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 33. Algebra: Lygčių savybės
 34. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 35. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 36. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 37. Algebra: Vienanario koeficientas
 38. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 39. Algebra: Vienodi vienanariai
 40. Algebra: Skaičiaus modulis
 41. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 42. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.