342.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

BaSO4 pavadinimas yra .
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  2. Chemija: Medžiagos kiekis.
  3. Fizika: Garso sklidimas.
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  6. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  7. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  8. Algebra: Hiperbolė
  9. Geometrija:
  10. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė