1759.3. Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota funkcija: P=2y-6. Nustatykite argumentą!
Funkcijos argumentas yra
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  3. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  4. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  5. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  6. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  7. Algebra: Taško koordinatės
  8. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  9. Algebra:
  10. Algebra: Funkcija y = x²
  11. Algebra: Panašūs vienanariai
  12. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  13. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  14. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  15. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  16. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  17. Algebra:
  18. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  19. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  20. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  21. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  22. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  23. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  24. Algebra: Vienanariai
  25. Algebra: Skaičių lygtys
  26. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  27. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
  28. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  29. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  30. Algebra: Ordinatės ašis
  31. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  32. Algebra: Trinariai
  33. Algebra: Funkcija
  34. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  35. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  36. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  37. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  38. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  39. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  40. Algebra: Panašūs vienanariai
  41. Algebra: Trinariai
  42. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.