1759.3. Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota funkcija: P=2y-6. Nustatykite argumentą!
Funkcijos argumentas yra
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ordinatės ašis
  2. Algebra: Vienanariai
  3. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  4. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  5. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  6. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  7. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas