1759.3. Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota funkcija: P=2y-6. Nustatykite argumentą!
Funkcijos argumentas yra
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  2. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  3. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  4. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  7. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  8. Algebra: Trinariai
  9. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  10. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.