1121.3. Lygčių savybės

Parašykite atsakymą.

Iš koks skaičiaus reikia padauginti abi puses, kad būtų ekvivalentiškas pakeitimas?
4x - 6 = 7 => 8x -12 = 14
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 2. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 3. Algebra:
 4. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 5. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 6. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 7. Algebra:
 8. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 9. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 10. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 11. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 12. Algebra: Vienanario koeficientas
 13. Algebra: Tiesinė funkcija
 14. Algebra: Skaičių lygtys
 15. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 16. Algebra: Skaičiaus modulis
 17. Algebra:
 18. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 19. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 20. Algebra: Abcisės ašis
 21. Algebra: Tapatybės
 22. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 23. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 24. Algebra: Taško koordinatės
 25. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 26. Algebra: Skaičių lygtys.
 27. Algebra: Tapatybės
 28. Algebra: Vienodi vienanariai
 29. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 30. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 31. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 32. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 33. Algebra: Priešingi daugianariai
 34. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 35. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 36. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 37. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 38. Algebra: Lygčių savybės
 39. Algebra: Dydžių priklausomybė
 40. Algebra: Vienodi vienanariai
 41. Algebra: Lygčių savybės
 42. Algebra: Procentai ir proporcijos