1959.3. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Užrašykite atsakymą.

Užrašykite skaičių 5,03 standartine skaičiaus išraiška.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 2. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 3. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 4. Algebra: Abcisės ašis
 5. Algebra: Lygčių savybės
 6. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 7. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 8. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 9. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 10. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 11. Algebra: Tapatybės
 12. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 13. Algebra: Skaičių lygtys
 14. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 15. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 16. Algebra: Panašūs vienanariai
 17. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 18. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 19. Algebra: Racionalieji skaičiai
 20. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 21. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 22. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 23. Algebra: Daugianariai
 24. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 25. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 26. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 27. Algebra:
 28. Algebra: Trinariai
 29. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 30. Algebra: Taško koordinatės
 31. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 32. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 33. Algebra: Tapatybės
 34. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 35. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 36. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 37. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 38. Algebra: Racionalieji skaičiai
 39. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 40. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 41. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 42. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga