1959.3. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Užrašykite atsakymą.

Užrašykite skaičių 5,03 standartine skaičiaus išraiška.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  2. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  3. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  4. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  5. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  6. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  7. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  8. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  9. Algebra: Tapatybės
  10. Algebra: Abcisės ašis