903.3. Iracionalieji skaičiai

Parašykite atsakymą.

Raskite mažiausią įmanomą sveikojo skaičiaus reikšmę, kad atsakymas nebūtų iracionalusis skaičius \sqrt{7a}
a=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Iracionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  2. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  3. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  4. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  5. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  6. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  7. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  8. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Algebra: Racionali išraiška