903.3. Iracionalieji skaičiai

Parašykite atsakymą.

Raskite mažiausią įmanomą sveikojo skaičiaus reikšmę, kad atsakymas nebūtų iracionalusis skaičius \sqrt{7a}
a=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Iracionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  2. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  3. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  4. Fizika: Garso pasekmės.
  5. Chemija:
  6. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  7. Chemija: Medžiagos kiekis.
  8. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  10. Algebra: Formulė y = k/x