903.3. Iracionalieji skaičiai

Parašykite atsakymą.

Raskite mažiausią įmanomą sveikojo skaičiaus reikšmę, kad atsakymas nebūtų iracionalusis skaičius \sqrt{7a}
a=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Iracionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  2. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  3. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  4. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  5. Algebra: Formulė y = k/x
  6. Algebra: Racionali išraiška
  7. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  8. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  9. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  10. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos