1673.3. Ordinatės ašis

Parašykite atsakymą!


Kiek taškų yra teigiamoj ordinatės ašies plokštumos dalyse?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Ordinatės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  2. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  3. Algebra:
  4. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  5. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  7. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  9. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  10. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.