1673.3. Ordinatės ašis

Parašykite atsakymą!


Kiek taškų yra teigiamoj ordinatės ašies plokštumos dalyse?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Ordinatės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ordinatės ašis
  2. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  3. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Algebra: Skirtingi vienanariai
  6. Algebra: Skaičiaus modulis
  7. Algebra: Funkcija
  8. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  9. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  10. Algebra: Proporcingumo koeficientas k