1673.3. Ordinatės ašis

Parašykite atsakymą!


Kiek taškų yra teigiamoj ordinatės ašies plokštumos dalyse?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Ordinatės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Skirtingi vienanariai
  3. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  6. Algebra: Tapatybės
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Algebra: Ordinatės ašis
  9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  10. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys