2372.3. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Parašykite atsakymą.

Duoti trikampio dviejų kraštinių ilgiai centimetrais. Nustatykite mažiausią trečios kraštinės ilgį centimetrais.
a)10;6
b) 2,5;3,5
c)99;100
a)
b)
c)
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampis
Potemė
Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 2. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 4. Algebra: Trinariai
 5. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 7. Algebra: Skaičiaus modulis
 8. Algebra: Dvinariai
 9. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 10. Algebra: Daugianariai
 11. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 12. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 13. Algebra: Vienodi vienanariai
 14. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 15. Algebra:
 16. Algebra: Koordinačių plokštuma
 17. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 18. Algebra: Trinariai
 19. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 20. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 21. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 22. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 23. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 24. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 25. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 26. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 27. Algebra: Vienanario koeficientas
 28. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 29. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 30. Algebra: Taško koordinatės
 31. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 32. Algebra: Daugianariai
 33. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 34. Algebra: Vienanariai
 35. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 36. Algebra:
 37. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 38. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 39. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 40. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 41. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 42. Algebra: Skaičiaus modulis