1719.3. Dydžių priklausomybės sąvoka

Parašykite atsakymą.

Nustatykite dėsningumą ir užpildykite tuščią langelį
ā →2
k →16
v→ ∎
o→23
∎→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra: Daugianariai
  3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  4. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  5. Algebra: Daugianariai
  6. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  7. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  8. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  9. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  10. Algebra: Racionalieji skaičiai