1719.3. Dydžių priklausomybės sąvoka

Parašykite atsakymą.

Nustatykite dėsningumą ir užpildykite tuščią langelį
ā →2
k →16
v→ ∎
o→23
∎→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  2. Algebra:
  3. Algebra: Funkcija
  4. Algebra: Panašūs daugianariai
  5. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  6. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  7. Algebra: Dydžių priklausomybė.
  8. Algebra: Daugianariai
  9. Algebra: Dydžių priklausomybė
  10. Algebra: