1719.3. Dydžių priklausomybės sąvoka

Parašykite atsakymą.

Nustatykite dėsningumą ir užpildykite tuščią langelį
ā →2
k →16
v→ ∎
o→23
∎→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  3. Algebra: Daugianariai
  4. Algebra:
  5. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  6. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  7. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  8. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  9. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  10. Algebra: Tapatybės