1719.3. Dydžių priklausomybės sąvoka

Parašykite atsakymą.

Nustatykite dėsningumą ir užpildykite tuščią langelį
ā →2
k →16
v→ ∎
o→23
∎→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  2. Algebra: Tapatybės
  3. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra: Ordinatės ašis
  6. Algebra: Skirtingi vienanariai
  7. Algebra: Dydžių priklausomybė.
  8. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  9. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  10. Algebra: Proporcingumo koeficientas k