1719.3. Dydžių priklausomybės sąvoka

Parašykite atsakymą.

Nustatykite dėsningumą ir užpildykite tuščią langelį
ā →2
k →16
v→ ∎
o→23
∎→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus modulis
  2. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  3. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  4. Algebra: Funkcija
  5. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  6. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  7. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  8. Algebra:
  9. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  10. Algebra: Koordinačių plokštuma