1719.3. Dydžių priklausomybės sąvoka

Parašykite atsakymą.

Nustatykite dėsningumą ir užpildykite tuščią langelį
ā →2
k →16
v→ ∎
o→23
∎→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  3. Algebra:
  4. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  5. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  6. Algebra: Lygties sąvoka
  7. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  8. Algebra: Tiesinė funkcija
  9. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  10. Algebra: Skaitmeninė išraiška