468.3. Apšvietimas ir sauga

Parinkite teisingą atsakymą

Jeigu žmogus rašo dešine ranka, iš kurios pusės turi kristi šviesa?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Apšvietimas ir sauga.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  3. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  4. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  5. Algebra: Grafikas
  6. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  7. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)
  8. Algebra: Hiperbolė
  9. Fizika:
  10. Fizika: