1683.3. Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Parašykite teisingą atsakymą.

Visi taškai II koordinačių plokštumos ketvirtyje (∆;∇) turi atitinkamus ženklus. Į trikampėlius įrašyk ženklus!
∆→
∇→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos ketvirčiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 3. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 4. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 5. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 6. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 7. Algebra: Vienanario koeficientas
 8. Algebra:
 9. Algebra: Kintamojo reikšmė
 10. Algebra: Koordinačių plokštuma
 11. Algebra: Vienanario koeficientas
 12. Algebra: Abcisės ašis
 13. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 14. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 15. Algebra: Abcisės ašis
 16. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 17. Algebra:
 18. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 19. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 20. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 21. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 22. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 23. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 24. Algebra: Dvinariai
 25. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 26. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 27. Algebra: Dydžių priklausomybė
 28. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 29. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 30. Algebra: Funkcija y = x²
 31. Algebra: Lygčių savybės
 32. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 33. Algebra: Vienodi vienanariai
 34. Algebra: Priešingi daugianariai
 35. Algebra: Skaičių lygtys
 36. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 37. Algebra: Raidė - kintamasis
 38. Algebra: Funkcija y = x²
 39. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 40. Algebra: Dvinariai
 41. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 42. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai