1173.3. Panašūs vienanariai

Parinkite teisingą atsakymą!

Ar šie vienanariai panašūs?
4z ir z
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Daugianariai
  2. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  3. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  4. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  5. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  6. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  9. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  10. Algebra: Abcisės ašis