153.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite 14 molių He masę kilogramais. Atsakymą suapvalinkite trijų skaitmenų po kablelio tikslumu.
kg
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  2. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  5. Chemija: 10. kl
  6. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  7. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  8. Algebra: Proporcijos, procentai
  9. Fizika: Judėjimo rūšys.
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.