153.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite 14 molių He masę kilogramais. Atsakymą suapvalinkite trijų skaitmenų po kablelio tikslumu.
kg
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  2. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  3. Chemija: Medžiagos kiekis.
  4. Algebra: Kvadratinės lygtys
  5. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  6. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  7. Fizika: Judėjimo rūšys.
  8. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  9. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  10. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.