153.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite 14 molių He masę kilogramais. Atsakymą suapvalinkite trijų skaitmenų po kablelio tikslumu.
kg
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Formulė y = k/x
  2. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  3. Fizika: Judėjimo rūšys.
  4. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  5. Fizika: Slėgis.
  6. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  9. Algebra: ax² + c = 0
  10. Fizika: Judėjimo grafikas..