153.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite 14 molių He masę kilogramais. Atsakymą suapvalinkite trijų skaitmenų po kablelio tikslumu.
kg
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + c = 0
  2. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  3. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  4. Fizika:
  5. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  8. Algebra: Formulė y = k/x
  9. Fizika: Judėjimo rūšys.
  10. Fizika: Judėjimo grafikas..