153.3. Medžiagos kiekis.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite 14 molių He masę kilogramais. Atsakymą suapvalinkite trijų skaitmenų po kablelio tikslumu.
kg
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  2. Algebra: ax² + c = 0
  3. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  4. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  5. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  6. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Formulė y = k/x
  9. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  10. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas