2700.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį! (jei reiškinio neįmanoma apskaičiuoti, rašykite U)
\sqrt{10000}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Realieji skaičiai
  2. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  3. Algebra: Realieji skaičiai
  4. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  5. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  6. Algebra: Racionali išraiška
  7. Algebra: ax² + bx = 0
  8. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  9. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  10. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.