2017.3. ax² + c = 0

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti m reikšmė, kad lygtis x^2+m-8=0 neturėtų šaknų? Jeigu tinka visi skaičiai, rašykite R, jeigu netinka nė vienas, rašykite U.
m>
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + c = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos išraiška
  2. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  3. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  4. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  5. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  8. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  9. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  10. Algebra: Formulė y = k/x