1570.3. Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė

Užpildykite tarpą.

Pitagoro teorema gali būti naudojama trikampiams.
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Pitagoro teorema
Potemė
Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Trupmenos
  3. Algebra: Mediana
  4. Fizika: Šviesos spektras.
  5. Fizika: Garso sklidimas
  6. Algebra:
  7. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  10. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis