2960.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą.

Vaikai nori nustatyti, kuris yra iš jų stipresnis, kad galėtų traukti roges viena kryptimi. Onutė traukia 70 N jėga, o Ilzė 100 N jėga. Koks yra rogių masė, jeigu pasipriešinimo jėga (oro pasipriešinimas ir trintis) yra 10 N ir rogės įgauna 2 m/s^2 pagreitį?
m=
kg
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: 10. kl
  2. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  3. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  4. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  5. Fizika: Garso sklidimas.
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  8. Algebra: Kvadratinė šaknis
  9. Algebra: Realieji skaičiai
  10. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)