2960.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą.

Vaikai nori nustatyti, kuris yra iš jų stipresnis, kad galėtų traukti roges viena kryptimi. Onutė traukia 70 N jėga, o Ilzė 100 N jėga. Koks yra rogių masė, jeigu pasipriešinimo jėga (oro pasipriešinimas ir trintis) yra 10 N ir rogės įgauna 2 m/s^2 pagreitį?
m=
kg
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  2. Algebra: Realieji skaičiai
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  5. Geometrija:
  6. Algebra: Parabolė
  7. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  8. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  9. Algebra: Kvadratinės lygtys
  10. Algebra: ax² + bx = 0