2960.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą.

Vaikai nori nustatyti, kuris yra iš jų stipresnis, kad galėtų traukti roges viena kryptimi. Onutė traukia 70 N jėga, o Ilzė 100 N jėga. Koks yra rogių masė, jeigu pasipriešinimo jėga (oro pasipriešinimas ir trintis) yra 10 N ir rogės įgauna 2 m/s^2 pagreitį?
m=
kg
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Realieji skaičiai
  3. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  4. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  5. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Algebra: Kvadratinė šaknis
  8. Algebra: Parabolė
  9. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  10. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.