375.3. Medžiagų klasifikavimas.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Kuri iš nurodytų medžiagų yra rūgštis?
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų klasifikavimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 2. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 3. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 4. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 5. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 6. Algebra: Geometrinė progresija
 7. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 8. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 9. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 10. Geometrija:
 11. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 12. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 13. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 14. Fizika: Energijos transformavimas.
 15. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 16. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 17. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 18. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 19. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 20. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 21. Algebra: Sumos formulė
 22. Algebra: Geometrinė progresija
 23. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 24. Fizika: Transporto vystymasis
 25. Algebra: Lygčių grafikai
 26. Algebra: Diferencijavimas
 27. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 28. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 29. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 30. Chemija:
 31. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 32. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 33. Fizika: Žvaigždės.
 34. Algebra: Lygčių grafikai
 35. Algebra: Geometrinė progresija
 36. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 37. Algebra: Diferencijavimas
 38. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 39. Geometrija:
 40. Algebra: Bendri elementai
 41. Chemija:
 42. Geometrija: