375.3. Medžiagų klasifikavimas.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Kuri iš nurodytų medžiagų yra rūgštis?
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų klasifikavimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 2. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 3. Algebra: Geometrinė progresija
 4. Algebra: Geometrinė progresija
 5. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 6. Algebra: Geometrinė progresija
 7. Chemija:
 8. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 9. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 10. Chemija:
 11. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 12. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 13. Algebra: Sumos formulė
 14. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 15. Geometrija:
 16. Fizika: Žvaigždės.
 17. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 18. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 19. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 20. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 21. Fizika: Transporto vystymasis
 22. Fizika: Energijos transformavimas.
 23. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 24. Geometrija:
 25. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 26. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 27. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 28. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 29. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 30. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 31. Algebra: Lygčių grafikai
 32. Algebra: Diferencijavimas
 33. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 34. Algebra: Diferencijavimas
 35. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 36. Algebra: Bendri elementai
 37. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 38. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 39. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 40. Geometrija:
 41. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 42. Algebra: Lygčių grafikai