375.3. Medžiagų klasifikavimas.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Kuri iš nurodytų medžiagų yra rūgštis?
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų klasifikavimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 2. Fizika: Transporto vystymasis
 3. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 4. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 5. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 6. Fizika: Energijos transformavimas.
 7. Geometrija:
 8. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 9. Algebra: Diferencijavimas
 10. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 11. Algebra: Lygčių grafikai
 12. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 13. Chemija:
 14. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 15. Algebra: Bendri elementai
 16. Algebra: Geometrinė progresija
 17. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 18. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 19. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 20. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 21. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 22. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 23. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 24. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 25. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 26. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 27. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 28. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 29. Fizika: Žvaigždės.
 30. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 31. Geometrija:
 32. Algebra: Geometrinė progresija
 33. Algebra: Diferencijavimas
 34. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 35. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 36. Algebra: Sumos formulė
 37. Chemija:
 38. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 39. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 40. Algebra: Geometrinė progresija
 41. Algebra: Lygčių grafikai
 42. Geometrija: