375.3. Medžiagų klasifikavimas.

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Kuri iš nurodytų medžiagų yra rūgštis?
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų klasifikavimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Geometrinė progresija
 2. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 3. Chemija:
 4. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 5. Fizika: Energijos transformavimas.
 6. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 7. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 8. Geometrija:
 9. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 10. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 11. Fizika: Transporto vystymasis
 12. Chemija:
 13. Algebra: Lygčių grafikai
 14. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 15. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 16. Algebra: Bendri elementai
 17. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 18. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 19. Geometrija:
 20. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 21. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 22. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 23. Algebra: Geometrinė progresija
 24. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 25. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 26. Geometrija:
 27. Algebra: Geometrinė progresija
 28. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 29. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 30. Algebra: Diferencijavimas
 31. Algebra: Lygčių grafikai
 32. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 33. Algebra: Diferencijavimas
 34. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 35. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 36. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 37. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 38. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 39. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 40. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 41. Fizika: Žvaigždės.
 42. Algebra: Sumos formulė