336.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kokia yra šarmo formulė, kurioje metalas yra natris?

Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos išraiška
  2. Chemija: 10. kl
  3. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  4. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Algebra: ax² + bx = 0
  8. Algebra: Mediana
  9. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  10. Chemija: