336.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kokia yra šarmo formulė, kurioje metalas yra natris?

Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Mediana
  2. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  3. Fizika:
  4. Chemija:
  5. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  6. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  9. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  10. Chemija: 10. kl