336.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kokia yra šarmo formulė, kurioje metalas yra natris?

Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  2. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  3. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  4. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  5. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  6. Fizika: Judėjimo grafikas..
  7. Algebra: ax² + c = 0
  8. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  9. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  10. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas