336.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kokia yra šarmo formulė, kurioje metalas yra natris?

Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  2. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  3. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  4. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  5. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  6. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  7. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  8. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  9. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  10. Algebra: