336.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kokia yra šarmo formulė, kurioje metalas yra natris?

Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  2. Chemija: 10. kl
  3. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  4. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  5. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  6. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  7. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  8. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  9. Fizika: Garso pasekmės.
  10. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės