1103.3. Ekvivalentiškos lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Ar šios lygtys yra ekvivalentiškos? 10x +9 = 19 ir 12x + 9 = 21
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Ekvivalentiškos lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  2. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  3. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  4. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  5. Algebra:
  6. Algebra: Dydžių priklausomybė
  7. Algebra: Tapatybės
  8. Algebra: Funkcija
  9. Algebra: Ordinatės ašis
  10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės