737.3. Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas


Užrašykite atsakymą.

Kur yra kampo ∢β viršūnė?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Kintamojo reikšmė
 2. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 3. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 4. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 5. Algebra: Raidė - kintamasis
 6. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 7. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 8. Algebra: Funkcija
 9. Algebra:
 10. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 11. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 12. Algebra: Trinariai
 13. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 14. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 15. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 16. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 17. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 18. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 19. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 20. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 21. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 22. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 23. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 24. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 25. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 26. Algebra: Panašūs vienanariai
 27. Algebra: Lygčių savybės
 28. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 29. Algebra: Koordinačių plokštuma
 30. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 31. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 32. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 33. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 34. Algebra: Panašūs vienanariai
 35. Algebra: Koordinačių plokštuma
 36. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 37. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 38. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 39. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 40. Algebra: Vienanariai
 41. Algebra: Taško koordinatės
 42. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai