2914.3. Saulės sistema.

Užpildykite tuščius laukelius

Žemės palydovas yra .
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Astronomijos pradmenys.
Potemė
Saulės sistema.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  2. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
  3. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos.
  4. Algebra: Ekvivalentiškumas
  5. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  6. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  7. Fizika: Omo dėsnis grandinės daliai.
  8. Fizika: Energijos transformavimas.
  9. Algebra: Skaičių sekos sąvoka
  10. Algebra: Kvadratinė funkcija