2054.3. Diskriminantas

Parašykite atsakymą.

Kokia turi būti b reikšmė, kad lygties 3x^2+bx+48=0 diskriminantas būtų lygus 0?
b=±