166.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Įrašykite trūkstmaus žodžius.

Medžiaga, kuri reakcijoje atiduoda elektronus, .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos atspindys ir veidrodžiai
  2. Algebra: Trupmenos išraiška
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  5. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  8. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  9. Algebra: Trupmenos
  10. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis