166.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Įrašykite trūkstmaus žodžius.

Medžiaga, kuri reakcijoje atiduoda elektronus, .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  2. Algebra: Proporcijos, procentai
  3. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Algebra: Tikimybė
  6. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  7. Algebra: Trupmenos
  8. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  9. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  10. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai