166.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Įrašykite trūkstmaus žodžius.

Medžiaga, kuri reakcijoje atiduoda elektronus, .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Realieji skaičiai
  2. Algebra: Tikimybė
  3. Fizika: Archimedo dėsnis.
  4. Fizika: Garso savybės
  5. Algebra: Kvadratinės lygtys
  6. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  7. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  8. Algebra: Trupmenos
  9. Algebra: Trupmenos išraiška
  10. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai