166.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Įrašykite trūkstmaus žodžius.

Medžiaga, kuri reakcijoje atiduoda elektronus, .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos atspindys ir veidrodžiai
  2. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  3. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  4. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  5. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  6. Algebra: Realieji skaičiai
  7. Fizika:
  8. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  9. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  10. Fizika: