166.3. Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Įrašykite trūkstmaus žodžius.

Medžiaga, kuri reakcijoje atiduoda elektronus, .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  2. Algebra: Trupmenos
  3. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  4. Fizika: Garso sklidimas.
  5. Fizika:
  6. Algebra: Tikimybė
  7. Fizika:
  8. Algebra: Proporcijos, procentai
  9. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  10. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai