587.3. Tapačių reiškinių transformacija

Parašykite gautą išraišką!

Prie išraiškos 24k-10 pridėkite 60, atimkite 50, padalinkite iš 6 ir padauginkite iš 0,5. Užrašykite atsakymą!
k
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapačių reiškinių transformacija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
  3. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  4. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  5. Algebra:
  6. Algebra: Funkcija y = x²
  7. Algebra: Trinariai
  8. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  9. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  10. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.