KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

587.3. Tapačių reiškinių transformacija

Parašykite gautą išraišką!

Prie išraiškos 24k-10 pridėkite 60, atimkite 50, padalinkite iš 6 ir padauginkite iš 0,5. Užrašykite atsakymą!
k
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapačių reiškinių transformacija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 2. Algebra: Trinariai
 3. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 4. Algebra:
 5. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 6. Algebra: Trinariai
 7. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 8. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 9. Algebra: Funkcija y = x²
 10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 11. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 12. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 13. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 14. Algebra: Ordinatės ašis
 15. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 16. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 17. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 18. Algebra:
 19. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 20. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 21. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 22. Algebra: Skaičių lygtys
 23. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 24. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 25. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 26. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 27. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 28. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 29. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 30. Algebra:
 31. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 32. Algebra: Vienanariai
 33. Algebra: Taško koordinatės
 34. Algebra: Funkcija
 35. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 36. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 37. Algebra: Panašūs vienanariai
 38. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 39. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 40. Algebra: Panašūs vienanariai
 41. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 42. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė