646.3. Daugianariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar tai daugianaris?
4x+5y-0z
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  2. Algebra: Skaičiaus modulis
  3. Algebra:
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra: Dydžių priklausomybė
  6. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  7. Algebra: Tapatybės
  8. Algebra: Koordinačių plokštuma
  9. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  10. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka