646.3. Daugianariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar tai daugianaris?
4x+5y-0z
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Ordinatės ašis
  3. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  4. Algebra: Panašūs daugianariai
  5. Algebra: Tapatybės
  6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  7. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  10. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka