646.3. Daugianariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar tai daugianaris?
4x+5y-0z
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  2. Algebra: Skaičiaus modulis
  3. Algebra: Daugianariai
  4. Algebra: Koordinačių plokštuma
  5. Algebra: Koordinačių plokštuma
  6. Algebra: Panašūs vienanariai
  7. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  8. Algebra: Tiesinė funkcija
  9. Algebra: Panašūs daugianariai
  10. Algebra: Skirtingi vienanariai