1261.3. Skaitmeninė išraiška

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite ir užrašykite dešimtaine trupmena.
(-3.5)\div (0.7)+(0.5)=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Skaitmeninė išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštuma
 2. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 3. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 4. Algebra: Vienanario koeficientas
 5. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 6. Algebra:
 7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 8. Algebra: Dvinariai
 9. Algebra: Abcisės ašis
 10. Algebra: Skaičių lygtys
 11. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 12. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 13. Algebra:
 14. Algebra: Raidė - kintamasis
 15. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 16. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 17. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 18. Algebra: Vienanario koeficientas
 19. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 20. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 21. Algebra: Lygčių savybės
 22. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 23. Algebra: Priešingi daugianariai
 24. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 25. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 26. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 27. Algebra: Funkcija y = x²
 28. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 29. Algebra: Funkcija y = x²
 30. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 31. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 32. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 33. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 34. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 35. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 36. Algebra: Dydžių priklausomybė
 37. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 38. Algebra: Kintamojo reikšmė
 39. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 40. Algebra: Abcisės ašis
 41. Algebra: Vienodi vienanariai
 42. Algebra: Dvinariai