1261.3. Skaitmeninė išraiška

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite ir užrašykite dešimtaine trupmena.
(-3.5)\div (0.7)+(0.5)=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Skaitmeninė išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  3. Algebra: Vienanario koeficientas
  4. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  5. Algebra:
  6. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  7. Algebra: Kintamojo reikšmė
  8. Algebra: Dvinariai
  9. Algebra: Priešingi daugianariai
  10. Algebra: Funkcija y = x²