1261.3. Skaitmeninė išraiška

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite ir užrašykite dešimtaine trupmena.
(-3.5)\div (0.7)+(0.5)=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Skaitmeninė išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  2. Algebra: Koordinačių plokštuma
  3. Algebra: Funkcija y = x²
  4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  5. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  6. Algebra: Vienanario koeficientas
  7. Algebra: Vienanario koeficientas
  8. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  9. Algebra: Raidė - kintamasis
  10. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.