902.3. Iracionalieji skaičiai

Parašykite atsakymą.

Raskite mažiausią įmanomą sveikojo skaičiaus reikšmę, kur a ≥ 1, taip kad atsakymas nebūtų iracionalus skaičius \sqrt{10+a}
a=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Iracionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  2. Algebra: Trupmenos išraiška
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Fizika: Garso pasekmės.
  5. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  8. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  9. Algebra: Kvadratinė šaknis
  10. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)