902.3. Iracionalieji skaičiai

Parašykite atsakymą.

Raskite mažiausią įmanomą sveikojo skaičiaus reikšmę, kur a ≥ 1, taip kad atsakymas nebūtų iracionalus skaičius \sqrt{10+a}
a=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Iracionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  2. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  3. Algebra: Kvadratinė šaknis
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  6. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  7. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  8. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  9. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  10. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą