902.3. Iracionalieji skaičiai

Parašykite atsakymą.

Raskite mažiausią įmanomą sveikojo skaičiaus reikšmę, kur a ≥ 1, taip kad atsakymas nebūtų iracionalus skaičius \sqrt{10+a}
a=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Iracionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Formulė y = k/x
  2. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  3. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  4. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  5. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  6. Algebra: Hiperbolė
  7. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  8. Algebra: Amplitudė (varijacinė eilutė)
  9. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  10. Fizika: Apšvietimas ir sauga.