902.3. Iracionalieji skaičiai

Parašykite atsakymą.

Raskite mažiausią įmanomą sveikojo skaičiaus reikšmę, kur a ≥ 1, taip kad atsakymas nebūtų iracionalus skaičius \sqrt{10+a}
a=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Iracionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  2. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  3. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  6. Algebra: Trupmenos išraiška
  7. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  8. Fizika: Garso pasekmės.
  9. Algebra: ax² + c = 0
  10. Fizika: Judėjimo rūšys.