2231.3. Veiksmai su trupmenom

Užduotis

Ema per matematikos pamoką turi praktinę užduotį - mokytoja davė jai 5 korteles su skaičiais ir paprašė sudaryti didžiausią trupmeninį skaičių naudojantis taisyklėmis:
•trupmenos skaitiklis turi susidėti iš 3 duotų skaitmenų, bet vardiklis iš dviejų
• kiekvienas skaitmuo yra kaip atskiras skaičius, jei jie rašomi šalia, tai reiškia daugybą, pvz., 2 ir šalia 5 reiškia jų sandaugą 10, bet ne skaičių 25. Kokį trupmeninį skaičių mergaitė turi sudaryti, jei ant kortelių yra skaičiai 2, 4, 7, 8, 9? Suprastinkite trupmeną ir įrašykite atsakymo langelyje.

Parašykite atsakymą.

Gautą trupmeninį skaičių padauginkite iš mažiausio trupmeninio skaičiaus, kuris gali būti sudarytas iš kortelių naudojantis tomis pačiomis taisyklėmis.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
8 klasės kurso kartojimas
Potemė
Veiksmai su trupmenom

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
  2. Fizika: Žvaigždės.
  3. Geometrija:
  4. Algebra: Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)
  5. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
  6. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
  7. Algebra: Sumos formulė
  8. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  9. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
  10. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.