2697.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį \sqrt{125}\div \sqrt{5}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  2. Algebra: Kvadratinės lygtys
  3. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Algebra: Formulė y = k/x
  7. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  8. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  9. Fizika: Masė ir tankis
  10. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai