1760.3. Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Parašykite atsakymą.

Duota funkcija P=3y-5. Užrašykite nepriklausomą kintamąjį.
Nepriklausomas kintamasis yra
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  2. Algebra: Taško koordinatės
  3. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  4. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  7. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  8. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  9. Algebra: Kintamojo reikšmė
  10. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija