1760.3. Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Parašykite atsakymą.

Duota funkcija P=3y-5. Užrašykite nepriklausomą kintamąjį.
Nepriklausomas kintamasis yra
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Taško koordinatės
 2. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 3. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 4. Algebra: Funkcija
 5. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 6. Algebra: Kintamojo reikšmė
 7. Algebra: Lygčių savybės
 8. Algebra: Vienanariai
 9. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 10. Algebra: Koordinačių plokštuma
 11. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 12. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 13. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 14. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 15. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 16. Algebra: Panašūs vienanariai
 17. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 18. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 19. Algebra: Raidė - kintamasis
 20. Algebra:
 21. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 22. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 23. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 24. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 25. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 26. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 27. Algebra: Koordinačių plokštuma
 28. Algebra: Trinariai
 29. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 30. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 31. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 32. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 33. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 34. Algebra: Panašūs vienanariai
 35. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 36. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 37. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 38. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 39. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 40. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 41. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 42. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas