2694.3. Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite reiškinį 7\sqrt{2}\cdot \sqrt{32}=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Moda
  2. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  3. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  4. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  5. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  6. Fizika: Masė ir tankis.
  7. Fizika: Slėgis.
  8. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  9. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  10. Algebra: Aritmetinis vidurkis