867.3. Racionali išraiška

Pasirinkite atsakymą.

Ar duotas reiškinys racionalus? \frac{2x-2x}{4y}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  2. Fizika: Archimedo dėsnis.
  3. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  4. Algebra:
  5. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  6. Algebra: Racionali išraiška
  7. Geometrija:
  8. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  10. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis