867.3. Racionali išraiška

Pasirinkite atsakymą.

Ar duotas reiškinys racionalus? \frac{2x-2x}{4y}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  2. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  3. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  4. Geometrija:
  5. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  6. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  7. Algebra: Racionali išraiška
  8. Fizika: Slėgis.
  9. Algebra: Parabolė
  10. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.