1831.3. Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Parašykite atsakymą.

Parašykite greitį kilometrais per valandą!
32m/s =
km/h
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  2. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  3. Algebra: Lygties sąvoka
  4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  5. Algebra:
  6. Algebra:
  7. Algebra:
  8. Algebra: Taško koordinatės
  9. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  10. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)