3218.3. Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris

Pasirinkite atsakymą.

Duota formulė πRl yra naudojama apskaičiuoti!
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Geometrinės figūros: prizmė, piramidė, ritinys, kūgis ir rutulys
Potemė
Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
  2. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  3. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  4. Geometrija: Geometrinis uždavinys ir jo sprendimas
  5. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  6. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  7. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis
  8. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  9. Algebra: Diferencijavimas
  10. Algebra: Skaičių sekos sąvoka