1610.3. Koordinačių plokštuma

Užrašykite atsakymą.

Per kiek ketvirčių koordinačių plokštumoje nubrėžta funkcijos 7=0,5x grafikas?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštuma

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 2. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 3. Algebra:
 4. Algebra: Funkcija y = x²
 5. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 6. Algebra: Lygčių savybės
 7. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 8. Algebra: Funkcija y = x²
 9. Algebra: Koordinačių plokštuma
 10. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 11. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 12. Algebra: Vienanario koeficientas
 13. Algebra: Raidė - kintamasis
 14. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 15. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 16. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 17. Algebra: Vienodi vienanariai
 18. Algebra: Vienanario koeficientas
 19. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 20. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 21. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 22. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 23. Algebra: Dvinariai
 24. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 25. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 26. Algebra: Kintamojo reikšmė
 27. Algebra: Dydžių priklausomybė
 28. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 29. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 30. Algebra: Abcisės ašis
 31. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 32. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 33. Algebra: Dvinariai
 34. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 35. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 36. Algebra: Skaičių lygtys
 37. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 38. Algebra: Abcisės ašis
 39. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 40. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 41. Algebra:
 42. Algebra: Priešingi daugianariai