865.3. Racionali išraiška

Parašykite atsakymą.

Nustatykite apibrėžimų sritį. Teigiama begalybė - +B, o neigiama - -B.
\frac{1}{100b}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  2. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  3. Algebra: Tikimybė
  4. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  5. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  6. Algebra: Funkcija
  7. Fizika: Judėjimo grafikas..
  8. Chemija: 10. kl
  9. Algebra: Grafikas
  10. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė