865.3. Racionali išraiška

Parašykite atsakymą.

Nustatykite apibrėžimų sritį. Teigiama begalybė - +B, o neigiama - -B.
\frac{1}{100b}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  3. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  4. Algebra: Realieji skaičiai
  5. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  6. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  7. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  8. Algebra: Racionali išraiška
  9. Fizika: Garso savybės
  10. Algebra: ax² + bx = 0