3110.3. Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Parinkite teisingą atsakymą.

Kvadrato kampai yra po:
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  2. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  3. Algebra: Mediana
  4. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  5. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  6. Algebra: Moda
  7. Algebra: Hiperbolė
  8. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  9. Fizika: Judėjimo grafikas..
  10. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai