3110.3. Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Parinkite teisingą atsakymą.

Kvadrato kampai yra po:
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  3. Fizika: Judėjimo grafikas..
  4. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  5. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  6. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  7. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  8. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  9. Algebra: Tikimybė
  10. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.