3110.3. Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Parinkite teisingą atsakymą.

Kvadrato kampai yra po:
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Ploto sąvoka
Potemė
Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tikimybė
  2. Fizika:
  3. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  4. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  5. Fizika:
  6. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  7. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  8. Algebra: Hiperbolė
  9. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  10. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės