2958.3. Sąveika, jėga ir saugumas.

Parašykite teisingą atsakymą

Krovinys traukiamas 400 N jėga ir įgija 2m/s^2 pagreitį. Apskaičiuokite jėgą, jei krovinio masė 50 kg!
F_{resistance}=
N
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sąveika, jėga ir saugumas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  4. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  5. Fizika: Šviesos spektras.
  6. Chemija: Medžiagų įvairovė
  7. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  8. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  9. Algebra: Racionali išraiška
  10. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis