494.3. Šviesos spektras.

Parašykite teisingą atsakymą

Kurios spalvos žvaigždės yra šalčiausios?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Šviesos spektras.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  2. Algebra: Trupmenos išraiška
  3. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  4. Algebra: Racionali išraiška
  5. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  6. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  7. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  8. Algebra:
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Algebra: Moda